Isoleringsfirma
i Ålborg

Om isolering

I Bygningsreglementet findes myndighedernes krav til isolering af boliger. Kravene til isolering er stigende, og bygningsreglementet har i stigende grad fået fokus på boligernes energiforbrug.

Kravene til loftsisolering er steget fra 5 cm i det første bygningsreglement fra 1961 til 30 cm i det nuværende bygningsreglement fra 2. februar 2008, kaldet BE08. I BE08 er de fremtidige krav til isolering af nybyggeri allerede beskrevet.

Kravene til boligisolering gælder nu ikke længere kun for nybyggeri. Om- og tilbygninger er nu også omfattet af krav om en isolering, der overholder tidens standard.

En bolig skal isoleres ’hele vejen rundt’. Mod jorden isoleres der oftest med trykfaste og fugtsikre isoleringsmaterialer. Husets ydermure skal enten bygges i materialer der har isolerende egenskaber, som f.eks. porebeton, eller der skal hulmursisoleres og endelig skal der lægges en loftisolering mod taget. Til hulmursisolering og loftsisolering stilles der strenge krav til isoleringsmaterialernes brandmodstand. Disse materialers evne til at isolere måles som en lambdaværdi, som skal være så lav som muligt. Jo mere varme, der slipper igennem 1 cm af isoleringsmaterialet, jo højere er lambdaværdien.

Vinduernes varmetab måles også som en lambdaværdi, og her måles både rude og karm. Bygningsreglementets krav til nybyggeri betyder at huset skal overholde en energitabsramme. Det betyder at der stilles store krav til vinduernes og isoleringens effektivitet, lige som der gør til husets faktiske tæthed, som måles ved at skabe overtryk i huset, ved en særlig blowerdoor test.

Find isoleringsfirma i
hele Danmark

Står du overfor en isoleringsopgave i huset, virksomheden eller foreningen?
Så kontakt os vi vores kontaktside, eller ring på Tlf.: 4814 1188.